logo Adwokat Michał Nizioł

Oferta prawnej obsługi firm i klientów indywidualnych

Propozycja Kancelarii Adwokackiej w Jaworznie

Artykuł

W ramach działalności Kancelarii Adwokackiej zajmujemy się zarówno prawną obsługą firm, jak i klientów indywidualnych. Prowadziliśmy już bardzo różne sprawy cywilne i sprawy rodzinne – w tym między innymi sprawy rozwodowe i o podziały majątku. Oferujemy Państwu swoją rozbudowaną wiedzę na temat prawa i bogate już doświadczenie zawodowe.przy czym istnieje możliwość rozłożenia tej płatności w czasie.

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne

Obsługa firm

Wynagrodzenie ryczałtowe

Taka forma wynagrodzenia Kancelarii Adwokackiej ma zastosowanie w przypadku stałego doradztwa prawnego polegającego na świadczeniu kompleksowych usług prawnych.

Wynagrodzenie godzinowe

Preferowane w ramach realizowania przez adwokatów zleceń jednorazowych, ich udziału w negocjacjach i mediacjach, a także w przypadku, gdy ze względu na specyfikę zlecenia zastosowanie tradycyjnej stawki ryczałtowej nie jest możliwe. W przypadku umów o zastępstwo prawne i procesowe wynagrodzenie adwokata ustalane jest odrębnie. W takiej sytuacji jest zależne od liczby i czasu przygotowania pism procesowych oraz czasu trwania rozpraw sądowych.

Wynagrodzenie efektowe

Ten typ wynagrodzenia kancelarii adwokackiej stosowany jest w przypadku zdarzeń, w wyniku których zwiększają się aktywa klienta lub też których skutkiem jest zmniejszenie się jego pasywów.

Obsługa klientów indywidualnych

Artykuł

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarie Adwokacką ustalane jest z klientem indywidualnie i stanowi wynik oszacowania przez adwokata koniecznego nakładu jego pracy, złożoności problemu i stopnia trudności sprawy. Kancelaria informuje klienta o wysokości wynagrodzenia, a także o podstawach jego ustalenia. Bez względu na to, czy adwokat świadczył usługi w ramach spraw karnych, spraw cywilnych, czy innych, rozliczenie za podjęcie się ich następuje dopiero po zaaprobowaniu wysokości wynagrodzenia przez klienta, przy czym istnieje możliwość rozłożenia tej płatności w czasie.

Podstawy ustalenia wynagrodzenia:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Stanowi z góry określoną konkretną kwotę wynagrodzenia dla kancelarii adwokackiej pobieraną za prowadzenie sprawy, w ramach reprezentacji przed sądem, urzędem lub innym organem, opracowania opinii prawnej, pisma procesowego, czy przygotowania umowy.

Wynagrodzenie według stawek godzinowych

Wysokość wynagrodzenia na przykład za sprawy o spadki czy też rozwody z orzeczeniem winy zależy od ilości czasu potrzebnego do całkowitego wykonania zlecenia oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy adwokata. Preferowane w ramach realizowania zleceń jednorazowych, udziału w negocjacjach i mediacjach, uczestnictwa na terminach rozpraw, a także w przypadku, gdy ze względu na specyfikę zlecenia zastosowanie stawki ryczałtowej nie jest możliwe. Dla prawników i klientów ta forma wynagrodzenia jest zdecydowanie lepsza.

Wynagrodzenie efektowe

Możliwe do zastosowania w sprawach związanych z dochodzeniem i egzekucją wierzytelności pieniężnych oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia. Obejmuje wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie dodatkowe dla mecenasa w formie premii za uzyskany efekt.

Wynagrodzenie mieszane

Obejmuje dwie albo wszystkie metody ustalenia wynagrodzenia.