logo Adwokat Michał Nizioł

Sprawy cywilne i sprawy karne

Specjalizacje kancelarii adwokackiej w Jaworznie

Prawo cywilne

Sprawy cywilne obejmują między innymi odszkodowania, sprawy o zapłatę, podziały majątków, wypadki komunikacyjne, prowadzenie procesów o błąd w sztuce lekarskiej, sprawy ubezpieczeniowe, reprezentację praw konsumenta, reprezentację w sporach o wykonanie umów, prawo lokalowe, eksmisje, zniesienia współwłasności, a także zasiedzenia.

Postępowanie egzekucyjne

Reprezentacja dłużnika przed Komornikiem i Sądem na etapie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności Komornika, powództwa przeciwegzekucyjne.

Prawo spadkowe

Ta część oferty naszej Kancelarii Adwokackiej obejmuje między innymi stwierdzenie nabycia spadku, działy spadku, sprawy o zachowek, odwołanie i podważenie ważności testamentu.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Ta gałąź prawa jest jedną z naszych specjalności. W jej ramach pomagamy w sprawach o rozwód (obsłuży Państwa specjalizujący się w tym aspekcie adwokat rozwodowy), sprawach o separację, sprawach ze stosunków majątkowych małżeńskich, sprawy z zakresu opieki i kurateli, alimenty, rozliczenia majątkowe małżonków.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa pracy Kancelaria Adwokacka adwokata Michała Nizioła radzi sobie w sprawach związanych z roszczeniami pracowników o wynagrodzenie za pracę i nadgodziny, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, wypadki przy pracy, mobbing, reprezentowanie pracodawców. Nasz adwokat zajmie się również prowadzeniem spraw o zapłatę renty, egzekucją świadczeń odszkodowawczych, doradztwem w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych, a także prowadzeniem spraw o uzyskanie emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Prawo administracyjne

Jako adwokaci z wieloletnim doświadczeniem weźmiemy na siebie sprawy ze skarg i odwołań od decyzji administracyjnych, reprezentowanie stron przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Prawo gospodarcze

Sporządzamy projekty umów i ogólnych warunków umów w obrocie profesjonalnym/konsumenckim, bierzemy na siebie negocjację umów, rejestrację działalności gospodarczej i spółek, zastępstwo przed sądami i organami administracji, opinie prawne, stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Prawo karne

W zakresie usług dotyczących spraw karnych, w ofercie Kancelarii Adwokackiej mieści się: reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym (pierwszy etap postępowania karnego) przed Prokuraturą i Policją, obrona oskarżonego przed Sądem we wszystkich instancjach, reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją, reprezentacja pokrzywdzonego przed Sądem we wszystkich instancjach, obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia, reprezentacja oskarżyciela prywatnego lub obrona oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego, reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym (kluczowy etap postępowania karnego).